Учнівський колектив

  У школі навчаються 227 учнів. З них:

обдарованих – 19

дітей-напівсиріт – 19

дітей-інвалідів – 3

дітей із особливими освітніми потребами – 5 ( охоплені інклюзивною освітою – 1)

дітей з багатодітних сімей – 100

дітей з малозабезпечених сімей –  4

дітей з неповних сімей – 30

дітей з сімей,  які опинилися в складних життєвих обставинах –  14

 Кількість класів: 11  

            Кількість учнів, зайнятих у різних формах позакласної та позашкільної роботи – 101.  З них:

у шкільних гуртках, клубах – 85

у шкільних спортивних секціях – 16

 Мережа класів 

Клас Кількість учнів
1 31
2 26
3 28
4 29
5 24
6 23
7 20
8 17
9 8
10 11
11 10

 

 

Структура  учнівського 

шкільного  врядування

  

Звітно-виборні загальні збори
Правління учнівського комітету
Учнівський комітет

 5-11 класи. Вибори лідера, представника в шкільний комітет

 Рада   командирів 

 Редакція шкільної газети

 Центри

Навчальний Трудовий

Роботи з молодшими  школярами 

 

Культ- масовий
Спортивний Преси