Прозорість та інформаційна відкритість закладу

    1.Статут закладу освіти

2.Ліцензії на провадження освітньої діяльності

3.Cертифікати про акредитацію освітніх програм

4.Структура та органи управління закладу освіти згідно з ліцензійними умовами

5.Кадровий склад закладу освіти

6.Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою

7.Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником

8.Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти

9.Мова (мови) освітнього процесу

10.Наявність вакантних посад,порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення)

11.Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)

12.Результати моніторингу якості освіти

13. Річний звіт про діяльність закладу освіти

14.Правила прийому до закладу освіти

15.Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

16.Перелік додаткових освітніх послуг та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати

17.Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти

18.План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькування) в закладі освіти

19.Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти

20.Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування)

21.Інформація про використання публічних коштів

22.Положення про академічну доброчесність

   23.Положення про внутрішню систему забезпе-чення якості освіти