Прозорість та інформаційна відкритість закладу

Статут закладу освіти

Ліцензії на провадження освітньої діяльності

 Cертифікати про акредитацію освітніх програм

 Структура та органи управління закладу освіти згідно з ліцензійними умовами

Кадровий склад закладу освіти 

Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою

Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником

 Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти

 Мова (мови) освітнього процесу

Наявність вакантних посад,порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення)

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)

Результати моніторингу якості освіти

Річний звіт про діяльність закладу освіти

Правила прийому до закладу освіти

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Перелік додаткових освітніх послуг та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати

Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти

План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькування) в закладі освіти

Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти

Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування)

Інформація про використання публічних коштів

Положення про академічну доброчесність

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти