Прозорість та інформаційна відкритість закладу

~Статут закладу освіти

~Cертифікат правомірності впровадження освітньої діяльності

~Структура та органи управління закладу освіти згідно з ліцензійними умовами

~Кадровий склад закладу освіти  

~Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою

~Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником 

~Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти 

~Мова (мови) освітнього процесу 

~Наявність вакантних посад,порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення) 

~Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами) 

~Результати моніторингу якості освіти 

~Річний звіт про діяльність закладу освіти 

~Правила прийому до закладу освіти

~Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

~Перелік додаткових освітніх послуг та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати

~Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти

~План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькування) в закладі освіти

~Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти

~Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність  осіб, причетних до булінгу (цькування) 

~Інформація про використання публічних коштів

~Положення про академічну доброчесність

~Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти

~Стратегія розвитку закладу освіти на 2021-2025 рр.