Бібліоманія

Шляхи формування читацьких інтересів у школярів 

 

Школа стає справжнім осередком культури лише тоді, коли в ній панують 4 культи:

культ Батьківщини, культ людини, культ книжки і культ рідного слова.

В.О. Сухомлинський

       Сучасне інформаційне суспільство рухається шляхом розвитку творчого мислення людини. Творча людина може успішно адаптуватися в суспільстві, протистояти негативним обставинам, знаходити позитивні виходи зі складних життєвих ситуацій, вона здатна до самореалізації своїх можливостей, саморозвитку. Але суспільна потреба у вихованні людини, яка творчо мислить, не знаходить повного відображення у шкільній практиці. Тому виховання творчої особистості, людини з творчим мисленням має особливу актуальність і є одним із головних завдань системи освіти.

      Завдання сучасної української освіти полягає, насамперед, у формуванні особистості з гнучким розумом, із швидкою реакцією на все нове, з повноцінними, розвинутими потребами подальшого пізнання та самостійної дії, з добрими орієнтувальними навичками й творчими здібностями.

      Шкільна бібліотека є фундаментом освіти і самоосвіти, берегинею людських знань. Пріоритетним напрямком роботи бібліотеки є підвищення інформаційної, виховної, пізнавальної, культурологічної та навчальної функцій. Духовне відродження українського народу неможливо уявити без впливу художньої літератури на формування національної свідомості, бо саме література є одним із активних чинників суспільного виховання – совісті, моралі, загальнолюдських цінностей.Зміни у всіх сферах нашого життя безпосередньо впливають  і на літературну освіту школярів, адже література – це відображення в художньому стилі життя людини та суспільства з усіма складнощами і проблемами. Однак, щоб література здійснювала свою виховну роль, треба виробити у людини вміння читати художні твори, належним чином сприймати дійсність, відображену в художній формі, сформувати прагнення брати приклад з позитивних героїв. Сьогодні стоїть завдання побудувати навчально-виховний процес таким чином, щоб розвивати в учнів пізнавальний інтерес, вміння самостійно поповнювати свої знання, орієнтуватися в потоці наукової та політичної інформації.

      У наш час місце книги в житті підростаючого покоління змінюється, оскільки на їх використання впливають як інформаційні технології, так і телебачення. Найчастіше як джерело інформації замість книг учні використовують персональний комп’ютер. Але всім давно відомо, що знання, фантазія, логіка думки і міркувань, любов до рідної мови, уміння логічно й образно розмірковувати виховуються лише читанням. Уміти читати, бути читачем – це високе мистецтво, йому треба наполегливо вчитися. Дитяча художня книга – це особливий світ, який юний читач осягає і розумом, і серцем. Дуже важливо, щоб книга увійшла в життя дитини якомога раніше,  тому що вона є незамінною у виробленні уваги, зосередженості, у вихованні душевності, моральності. В.О. Сухомлинський писав, що «Читання як джерело духовного багатства не зводиться до вміння читати, з цього вміння воно тільки починається. Дитина може читати вільно, безпомилково, але книжка не стала для неї тією стежкою, що веде до вершини розумового, морального, естетичного розвитку. Тому в роботі потрібно намагатися найбільше уваги приділити роботі з читачами по залученню їх до книги, формуванню читацьких інтересів, вихованню бережливого ставлення до книги. Намагатися творчо підходити до задоволення запитів читачів, систематично визначати конкретні форми роботи для кожної вікової категорії користувачві, зацікавлювати їх змістом та достовірністю інформації. При аналізі читацьких формулярів, проведенні анкетування, під час індивідуальних бесід, намагатися вивчати потреби, інтереси, нахили читачів окремих вікових груп, рівень їх інформаційної культури, бібліотечно-бібліографічної грамотності. Мета роботи по формуванню бібліотечно-бібліографічної   грамотності школярів полягає насамперед у тому, щоб учень сам прийшов до висновку: жоден вид діяльності неможливий без постійного знаходження інформації,  а  це завжди пов’язане з пошуком, потребує спеціальних джерел.

      У нашому навчальному закладі склалася певна система роботи з популяризації бібліотечно-бібліографічних знань. Її основу складають бібліотечні уроки, які проводяться разом із класними керівниками, вчителями предметниками, бібліотекарями системи культури. Це цикл занять, під час яких школярі отримують знання про книгу, бібліотеку, у них виробляються навички свідомого вибору книги та організації читання, вміння користуватися каталогами, картотеками, словниками та іншими довідково-енциклопедичними виданнями.     

  День української писемності та мови — свято розвитку державної мови, яке щороку відзначається в Україні 9 листопада. За православним календарем — це день вшанування пам'яті Преподобного Нестора-Літописця — послідовника творців слов'янської писемності Кирила і Мефодія. Це надзвичайно важливе свято. 

Ми - українці. Живемо у вільній незалежній державі - Україні. 

Наша рідна мова є найбільшим, найсильнішим оберегом. Про це ми говорили з учнями біля бібліотечної виставки "Без мови немає країни", а також провели віртуальну екскурсію до Музею книги і друкарства України.       Постійно організовуються книжкові виставки: «Радимо прочитати», «Прочитай – це цікаво», « На хвилинку зупинись, нову книгу подивись», «Увага! Новинки шкільної бібліотеки», виставка-бенефіс : «Кращий читач».

     Налагоджена ситема роботи бібліотеки по вихованню особистості, здатної зберігати і продовжувати культурно-історичні традиції нашого народу. З цією метою проводяться заходи з популяризації літератури, що сприяє формуванню національної свідомості, належності до рідної землі. Для виховання почуття патріотизму організовуються книжкові виставки: «Наша країна – рідна Україна», «Моя земля –земля моїх батьків», «22 січня – День Соборності та Свободи України» , «З духовної скарбниці народу», «Наша слава козацька».

      Важливим напрямком роботи бібліотеки є формування здорового способу життя. Засобами літератури стимулюємо бажання читачів здобувати знання, вироблення умінь, навичок берегти і зміцнювати здоров’я своє та навколишніх, вироблення стійкої потреби в здоровому способі життя. Щоб привернути увагу дітей до цієї важливої проблеми, у бібліотеці оформлено тематичні полички: «За здоровий спосіб життя», «Шкідливі звички».

      Багато уваги приділяється вихованню бережливого ставлення до книги. У рамках акції «Живи, книго!» в кожному класі оформлено куточки читача. У класах налагоджено взаємоперевірку стану збереження підручників, розроблено «Єдині вимоги щодо збереження підручників». У газеті «Шкільна голубка» подаються результати рейдів-перевірок стану підручників, друкуються імена переможців. Кульмінацією цієї роботи є підбиття підсумків та нагородження переможців грамотами. 

      У бібліотеці працює «Книжкова лікарня», де ремонтуємо книги. 

Обов’язково  кожного року в бібліотеці проводимо акцію «Подаруй бібліотеці книгу», в якій беруть участь учні та їх батьки.

     Досвід переконує в тому, що творчий підхід до справи, висока вимогливість до себе, застосування прогресивних інноваційних технологій у роботі бібліотеки дають позитивний результат, вимагають фантазії та постійного творчого пошуку у вирішенні проблеми виховання вдумливого, компетентного та бережливого читача.

      Розуміючи, що без книги неможливо стати розумним (Сама мовчить – а розуму вчить) багато наших школярів дружать з книгою, люблять і поважають її. А любити і поважати – означає берегти, дбайливо до неї ставитись. Бо дуже приємно спілкуватися з книгою, коли вона чистенька, охайна. Чули ви мабуть такий вислів: «Книга – твоє обличчя». Тільки подивившись на твої книжки, відразу можна сказати, як ти вчишся, чи вихований ти учень, чи охайний.

                            Правила користування книгою:

Не слинити пальці, коли гортаєш сторінки.

Не брати книгу брудними руками.

Не перегинати.

Не писати й не малювати.

Не загинати сторінки, а користуватися закладенкою.

Не залишати на сонці, під дощем. 

                 Гігієна читання

-Дуже шкідливо читати лежачи. Шкідливо і для книжки, і для очей читача. 
-Шкідливо і небезпечно читати книжку ідучи вулицею. Навіть найцікавіші книжки краще читати в приміщенні, сидячи за столом. При цьому класти книжку не просто на стіл, а на спеціальну похилу підставку. Це корисно і для самої книжки, і для очей читача. Очі менше втомлюються і текст краще сприймається. 
- Світло на книжку повинно падати з лівої сторони трохи ззаду. У настільній лампі бажана молочна або матова лампочка потужністю 40-60 ват на відстані в 50-60 см. від книжки.  Сторінки книжки мають бути рівномірно освітлені, без тіней і зайчиків.

Цікаві розробки виховних заходів:

Літературний диліжанс. ../../../../../media/1(1).doc 

Казковий віночок.../../../../../media/2.doc

Дім мудрості, аптека для душі.../../../../../media/3.doc

Книга-мудрий, старий друг.../../../../../media/4.doc

Бібліотечне лото.../../../../../media/5.doc

Як стати мільйонером?../../../../../media/6.doc

 Літературні читання:  

     

 📚30 вересня — найчитальніший день року, адже він є Всеукраїнським днем бібліотек. Звичайно, можна завантажити й купити практично будь-яку книгу, але! По-перше, усіх книг не купиш, а у нас в бібліотеці їх можна взяти абсолютно безкоштовно. А по-друге, у нас особлива, чарівна «книжкова» атмосфера, яка об’єднує однодумців.  До речі, Всеукраїнський день бібліотек — відмінний привід дізнатися, що з новинок з’явилося в наших фондах, або прийти  в бібліотеку за улюбленою книгою. Ну або просто провести цей вечір за читанням. Адже читати не шкідливо, шкідливо не читати!

  До Вашої уваги флешмоб "Читаємо, мріємо, гуртуємось": 

Виставки:

До Дня Соборності України

   

Сторінками творів Василя Сухомлинського  

           28 вересня 2023 року минуло 105 років від дня народження Василя Олександровича Сухомлинського - видатного українського педагога, письменника, громадського діяча. Учителя, мудре слово якого і сьогодні навчає людей не тільки в Україні, а й у всьому світі.
         Творчість Василя Олександровича Сухомлинського зароджує у дитячій душі високі моральні, гуманістичні почуття - любов до батьків, повагу до людей похилого віку, милосердя до немічних, нещасних. Наші учні люблять читати оповідання Василя Сухомлинського і пропонують переглянути виставку своїх малюнків "Сторінками творів Василя Сухомлинського".

 

 

      З 02.10 по 31.10 у бібліотеці нашого ліцею проходив місячник "Я вірю в майбутнє твоє, Україно!". Діти закладу приймали активну участь у його проведенні. У своїх колективних творчих роботах "Україна - це я, Україна - це ти" втілили заповітні мрії про майбутнє України. Роботи сповнені віри у світле завтра, прагнення миру, проникнені любов'ю до України. 

  

      З метою поглиблення знань учнів про Україну, формування національної свідомості учнів, виховання патріотичного почуття приналежності до українського народу було проведено гру-вікторину у 5 класі "Моя країна - Україна". Під час заходу діти запалили свічку, яка буде символом їхньої любові до рідного краю. А в їхніх сердечках запалає маленький вогник гордості за те, що ми українці:

  

       Виставка до Дня Захисника України "Лине слава козацька з далеких віків":

  

      Історія нашого сьогодення - це війна... Думки про події на фронті зараз у серці кожного з нас. Своїми думками поділилися учні нашого ліцею у конкурсі творів "Герої для нас, як приклад...":

  

    Для поповнення бібліотечного фонду була проведена акція "Подаруй бібліотеці книгу". Найактивнішими учасниками акції були учні 3 класу:

  

 

Національний тиждень читання

    Читання є важливим у час миру і добробуту, але ще важливішим - у часи випробувань, які випали на нашу долю через війну. Кожна дитина заслуговує на радість, справжні дива та втілення усіх мрій! День Святого Миколая приносить дітям приємні несподіванки та яскраві враження. У бібліотеці нашого закладу проходили голосні читання легенд про Святого Миколая, а також ознайомлення з традиціями та звичаями українського народу у цей святковий день. Перегляд