Педагогічні читання

Педагогічні читання на тему: 
«Сучасні педагогічні технології – основа досягнення якості освіти» (жовтень, 2020)
«Розвиток критичного мислення здобувачів освіти за допомогою прийомів евристичної діяльності» 
(березень, 2021)