Методична робота

Проблема, над якою працює педагогічний колектив:

        "Підвищення якості знань учнів на основі впровадження в навчально-виховний процес нових педагогічних технологій".

Навчально-методична проблема:
"Використання сучасних педагогічних та інформаційних технологій в навчально-виховному процесі для активізації творчого потенціалу особистості учнів" 

                З 2012 року    директором школи    працює Решетнік Галина Петрівна. Очолюваний нею педагогічний  колектив    гідно продовжує традиції Краснянської середньої школи і щороку  вписує сторінки в її історію. Вчитель мусить уміти  професійно створювати для кожної дитини освітнє середовище  та атмосферу  активної навчальної роботи . На те він і вчитель…

           Для сучасної школи потрібні висококваліфіковані вчителі, які постійно шукають і знаходять найбільш ефективні шляхи й засоби вирішення завдань навчання, виховання, розвитку учнів, підготовки їх до життя. Вирішення цих завдань потребує пошуків творчих шляхів удосконалення всіх ділянок методичної роботи, систематичного озброєння вчителів міцними і глибокими знаннями, підвищення ефективності їхньої праці. Організаційним центром методичної роботи з педагогічними працівниками є методична рада, створена на базі методичного кабінету.

Завдання діяльності шкільного методичного кабінету:

  1. Забезпечення інформаційної підтримки діяльності структурних підрозділів методичної служби ;

2. Створення банку даних програмно - методичної, нормативно – правової, науково – технічної інформації;

3.Надання навчально – методичних консультацій педагогічним працівникам;

4.Координація колективних форм і методів роботи та самоосвіти , спрямованих на підвищення педагогічної майстерності  та вдосконалення фахової підготовки вчителів;

5.Задоволення запитів, потреб учителів в інформації професійно - особистісної орієнтації;

6.Організація системи заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу педагогів, упровадження досягнень кращого педагогічного досвіду та інноваційних технологій.

 Система методичної роботи:

 • різноманітність організаційних форм, методів і прийомів;
 • максимальне урахування індивідуальних особливостей і можливостей учасників НВП;
 • тісний зв’язок теорії з практикою;
 • наявність чітко визначених мети, завдань;
 • перспективи очікуваних результатів;
 • увага до експериментальної дослідницької роботи кожного члену педагогічного колективу.

  Організатором і координатором цієї роботи є методична рада. Склад якої визначений наказом директора. До складу методичної ради увійшли заступник директора з НВР, методист, голови методичних комісій, досвідчені педагоги колективу.

Структура методичної роботи (перегляд)

Нормативно-правові документи (перегляд)

Програмно-методичне забезпечення навчального процесу (перегляд)

 Склад науково-методичної ради школи

 • Савчук Т.М. – керівник ради
 • Решетнік Г.П. – директор школи, член ради
 • Маліновська Я.І. – голова М.О. вчителів початкових класів
 • Грицанюк О.О. – голова М.О. вчителів природничо - математичного циклу
 • Півторак Л.В. – голова М.О. вчителів гуманітарного циклу
 • Ковальова Т.В. – голова М.О. класних керівників
 • Шеремета С.В. – секретар ради

          Продовжуючи себе у своїх вихованцях, ми творимо не тільки людину. Ми творимо самий час. Дух часу, взаємини між людьми – все це залежить від того, які ми з вами, від того, яка школа, що їй народ ввіряє своє майбутнє.

                                                                                       Василь Сухомлинський.